Link

IMG_0006_1BroonIcyWater110214

- en kæde er ikke stærkere end…

Dialogudvalg 3 - som borgerne kan møde i morgen, mandag den 30. marts 2014 kl. 19 i Den Gule Stald, Kalvehave havn, har flg. medlemmer:

Asger Diness Andersen (V) formand for Erhvervsudvalget
John Pawlik (O) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Thomas Christfort (C) formand for Teknik- og Miljøudvalget
Martin Leider Olsen (A)
Vibe Bøgvad (A)
Mette Høgh Christiansen (A)

Sådan begyndte Kalvehave. En introduktion.

Politikerne blander sig nødigt i, hvordan lokalområdet indretter sig i forhold til nærdemokratiet.   Men Kalvehave har en særlig tilgang til arbejdet, som kan være nyttigt at kende –  både for nye borgere og nyt Dialogudvalg:

Den korte udgave af historien – kommer her:  Kalvehave er særpræget, fordi man har to registrerede foreninger, hvor “lokalråd” indgår i navnet. Behovet for to foreninger – med hver sin mission – har aldrig været større end nu:

År 2005: Kalvehave havde nemlig inden Vordingborg kommunes ”Nærdemokratimodel”  sit eget ”Kalvehave lokalråd” ( KL ) En forening stiftet 2005 med Troels Permin som formand. Det format og de resultater, der blev skabt af  KL  kan stadig spores i lokalsamfundet. Det gælder f. eks. visionsarbejdet  ” Kalvehave 2020” ,  det gælder hjemmesiden på kalvehaveinfo.dk og det gælder høringssvaret  om lokalplan for havnen. Her fik KL i lokalplanen indføjet mulighed for at etablere en bred træpromenade langs østfacaden af Den Gule Stald, Kalvehave havn.

2007 august: Særligt Thomas Christfort (C) kender vor baggrund godt.  Thomas Christfort var – som medlem af det kommunale Demokratiudvalg – ”fødselshjælper”  – da der den 30. 08. 2007  blev holdt ekstraord. generalforsamling i  KL ) om nærdemokratimodellen og evt. omdannelse af foreningen .En arbejdsgruppe blev her dannet af KL med henblik på stiftelse af  den kommunalt støttede forening ”Lokalrådet for Kalvehave & Omegn” ( LKO )

2007 oktober: Foreningen ”Lokalrådet for Kalvehave & Omegn” ( LKO ) blev stiftet den 30. oktober 2007 med vedtægter, der var godkendt af Kommunen.

2008 april: Foreningen ( LKO ) meddelte på generalforsamlingen den 9. april 2008, at man ville videreføre KL´s hjemmeside på domænet kalvehaveinfo.dk.

2009 april: På generalforsamlingen i 2009 lukkede foreningen ( LKO )  iflg.  referatet den omtalte hjemmeside.  LKO  benyttede derefter kun den fælles hjemmeside for alle lokalrådene på domænet Landsbyforum.dk.

Lokalrådsarbejdet derefter.

2009 oktober: Domænet kalvehaveinfo.dk  blev den 6. oktober 2009 registreret af  Kaj Flinta som ny ejer og webmaster og hjemmesiden videreført. Formål:  At undgå tab af års arbejde på hjemmesiden.

2010 november: Domænet kalvehave-lokalraad.dk blev registreret den 18. nov. 2010 og associeret med nævnte hjemmeside.

Formål: At sikre kontinuitet i lokalrådsarbejde generelt, idet der var problemer i lokalsamfundet.

2011 maj:  Der er på denne måde – siden 2005 – opbygget goodwill for navnet ”Kalvehave lokalråd” ( KL )  Den kommunalt støttede forening ”Lokalrådet for Kalvehave & Omegn” ( LKO ) opgav sin hjemmeside hos Landsbyforum.dk  og valgte – mod formel protest herfra  -  den 24. maj 2011 – at registrere domænet kalvehavelokalraad.dk  ( – trods risiko for, at der kunne ske forveksling… )

2011 august: Kalvehave lokalråd ( KL ) cvr 33820550,  blev igen registreret som frivillig forening den 24. august 2011. Stadig med kalvehaveinfo.dk som hjemmeside, hvor  KL´s  formål og arbejdsområde er beskrevet.

2011 december: Facebooksiden  ”Bevar Kalvehave”  blev den 12 . dec. 2011 oprettet og drives fortsat af  Kalvehave lokalråd ( KL ) Formål: At følge og møde borgerne, hvor de er.

Kalvehave nu.

Foreningen ”Lokalrådet for Kalvehave & Omegn” ( LKO ) er – i forhold til borgerinddragelse - fortsat den eneste lovligt stiftede paraplyorganisation, som dækker hele lokalområdet. Foreningen Kalvehave lokalråd ( KL )  dækker kun 4771 Kalvehave med en helt anden mission. Se hjemmesiden. Foreningen søger ikke kommunal godkendelse, men bakker op om Nærdemokratimodellen og LKO´s arbejde.

Dermed er man med til at løse opgaver, som burde være løst af Kommunen og / eller foreningen LKO.

Du kan kommentere denne orientering her på bloggen. Tak for tålmodighed, bloggen er helt nystartet….

Kalvehave, den 2014-03-30

Kaj Flinta